no-img
انجمن دانشجویان هوش مصنوعی

دانلود رایگان مقاله بررسی چالش ها و تهدیدات امنیتی در اینترنت اشیاء (IoT)


انجمن دانشجویان هوش مصنوعی
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود رایگان مقاله بررسی چالش ها و تهدیدات امنیتی در اینترنت اشیاء (IoT)
pdf
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

دانلود رایگان مقاله بررسی چالش ها و تهدیدات امنیتی در اینترنت اشیاء (IoT)


چکیده:

بسیاري دانشمندان بر این باورند که توسعه محاسبات تعبیه شده انقلاب آینده در فناوريهاي دیجیتال را رقم خواهند زد، و افزایش سلامت، بهرهوري، امنیت، راحتی و طیف گسترده اي از اطلاعات مفید براي افراد و سازمانه ا ر ا د ر پی خواه د داشت. از طرفی چالشهایی در حیطه محرمانگی شخصی، پیچیدگی تکنولوژي و ایجاد شکاف دیجیتال مطرح خواهند شد. اینترنت اشیاء یکی از فناوريهاي نوین در عصر کنونی است. اما حوزه هاي کاربردي آن هنوز به طور کامل مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. اینترنت اشیا به ما فرصتها و چالشهاي جدیدي ارائه میدهد و اگر این فناوري درست به کار برده شود، براي کار و زندگی آینده تحولی عظیم و نو به وجود خواهد آورد. اینترنت اشیاء مزایاي زیادي براي افراد در کشورهاي توسعه یافته ، ایجاد خواهد. هم چنین تأثیر به سزایی بر روي صنایع همگانی مانند آب و برق و انرژي خواهد داشت.
پس از فراگیر شدن کاربرد اینترنت اشیاء، موضوع امنیت و محرمانگی آن توجه زیادي را به سمت خود جلب کرده و به موضوعی بحث بر انگیز در این حوزه مبدل شده است. حفاظت از IoT  فعالیتی پیچیده و مشکل است. اینترنت اشیاء نیازمند مکانیزمهاي محرمانگی، یکپارچگی، تصدیق هویت و  کنترل دسترسی به صورت دقیق میباشد. اینترنت کنونی در حال حاضر به طور مداوم به علت مشکلات فنی ، قانونی و انسانی تحت حملات متعددي قرار میگیرد. اینترنت اشیاء نوآوري آینده در زمینه تکنولوژيهاي بی سیم محسوب میشود. این  پدیده، صدها چالشهاي امنیتی جدید به وجود خواهد آورد که باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند. چالش دیگري که در این حوزه مطرح میشود این مسئله است که اینترنت اشیاء باعث افزایش و تعمیق شکاف دیجیتال میشود. در این نوشتار مرور کوتاهی بر مباحث امنیتی پیش رو این فناوري و تأثیر این فناوري بر شکاف دیجیتالی خواهیم داشت. بدین منظور ابتدا به معرفی فناوري اینترنت اشیاء و مفاهیم مرتبط با آن ، سپس به بررسی نیازمندي هاي امنیتی این حوزه می پردازیم و یک مدل معماري امن ارائه می شود، در آخر درباره تاثیر این فناوري بر شکاف دیجیتال بحث خواهد شد.موضوعات :
اينترنت اشياء

درباره نویسنده

مديريت 56 نوشته در انجمن دانشجویان هوش مصنوعی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *