no-img
مشاوره پروپوزال و پايان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی علل و عوامل عدم تکمیل به موقع پروژه های عمرانی وزارت راه وترابری


مشاوره پروپوزال و پايان نامه
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی علل و عوامل عدم تکمیل به موقع پروژه های عمرانی وزارت راه وترابری
pdf
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
0.98 MB
100,000 ریال
سال ارائه :87
تعداد صفحات: 127
100,000 ریال – خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی علل و عوامل عدم تکمیل به موقع پروژه های عمرانی وزارت راه وترابری


پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه مدیریت دولتی
گرایش: مالی

عنوان: بررسی علل و عوامل عدم تکمیل به موقع پروژه های عمرانی وزارت راه وترابری

چکیده
به دلیل اهمیت فراوان، نقش حساس و اختصاص بخش زیادي از اعتبارات عمرانی در بودجه هاي سالانه کل کشور به پروژه هاي عمرانی وزارت راه و ترابري و با توجه به اثرات زیان باري که تکمیل نشدن به موقعاین پروژه ها به منافع ملی تحمیل می نماید بررسی این موضوع با طرح سه فرضیه تحت عنوان:
۱- عوامل بودجه اي
٢- نظارت عملیاتی
٣- مدیریت اجرایی
مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان تأثیر و یا عدم تأثیر هر یک ازاین عوامل در تکمیل نشدن به موقع پروژه هاي عمرانی وزارت راه و ترابري می باشد. به همین منظور جهت جمع آوري اطلاعات مورد نیاز براي هر یک از فرضیه ها به ترتیب ده، نه و یازده سؤال به صورت پنج گزینه اي و در قالب طیف لیکرت طراحی و در اختیار گروه هاي انتخاب شده قرار گرفت. براساس اطلاعات به دست آمده و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، یافته هاي تحقیق به طور کلی حاکی از تأیید هر سه فرضیه با میزان تأثیر متفاوت میباشد. به گونه اي که در تأخیر به وجود آمده، عوامل بودجه اي داراي بیشترین تأثیر و پس از آن به ترتیب عامل مدیریت اجرایی و نظارت عملیاتی نقش داشته اند. به عبارتی ضعف در سیستم بودجه ریزي طرحهاي عمرانی و فرآیندهاي آن هم چون عدم تخصیص به موقع اعتبار، قوانین مربوطه و سیستم آماري و اطلاعاتی پروژه ها، فراهم نبودن زیرساخت هاي مدیریتی و برنامه ریزي و در نهایت کاستی هاي مرتبط با وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه ریزي را میتوان از موانع اساسی تکمیل نشدن به موقع پروژه هاي عمرانی وزارت راه و ترابري دانست.

 

فایل اصلی به صورتPdf است.

فهرست مطالب و فصل اول  را می توانید رایگان دانلود نمایید.

بعد از پرداخت مبلغ مربوطه به صورت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فایل کامل برای شما فعال می گردد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

آيدي تلگرام: mardin200@درباره نویسنده

مديريت 133 نوشته در مشاوره پروپوزال و پايان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *