no-img
انجمن دانشجویان هوش مصنوعی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها


انجمن دانشجویان هوش مصنوعی
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها
pdf
بهمن ۱, ۱۳۹۶
2.5MB
100,000 ریال
سال ارائه :91
تعداد صفحات: 135
100,000 ریال – خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها


چکیده

ارزش گذاري یکی از موضوعات اساسی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاري است . این تحقیق نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد . این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي است . جامعه آماري تحقیق ، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده هاي مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است . شایان ذکر است که تعداد نمونه هاي تحقیق ۷۸ شرکت می باشد . دوره زمانی تحقیق ، دوره اي پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ است . این تحقیق داراي مدلی نظري است و از آزمون رگرسیون استفاده می گردد و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل پانلی توسط نرم افزار ۷ Eviews صورت گرفته است . نوآوري تحقیق در ترکیب متغیر  هاي مستقل براي تبیین ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد . نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس، مؤسسات مالی و سرمایه گذاري و سرمایه گذاران فردي قرار گیرد.
واژگان کلیدي: ارزش شرکت ، مدیریت ریسک ، مدیریت ریسک مالی ، مشتقات مالی ، پوشش ریسکموضوعات :
مديريت

درباره نویسنده

مديريت 56 نوشته در انجمن دانشجویان هوش مصنوعی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *